ปรับพฤติกรรม รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไม่มีหมวดหมู่

ปรับพฤติกรรม รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราเห็นข่าวแทบทุกวันถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติคลื่นความร้อนและความเย็นที่ทำให้อากาศแปรปรวนแบบคาดเดาไม่ได้ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจนบางเกาะที่เคยมีอยู่เริ่มจมหาย น้ำแข็งขั้วโลกละลายสัตว์หลายชนิดสูญ
Read More
เก้าอี้สำนักงาน เรื่องใกล้ก้นที่มีเรื่องราวอีกยาวไกล
ไม่มีหมวดหมู่

เก้าอี้สำนักงาน เรื่องใกล้ก้นที่มีเรื่องราวอีกยาวไกล

เก้าอี้ที่เรียกว่าเป็นเก้าอี้สำนักงาน มี Character อย่างนึงคือ มันจะมีล้อ สาเหตุที่เก้าอี้สำนักงานมีล้อนั้น คนแรกที่เป็นคนเอาล้อไปติดไว้ที่ขาเก้าอี้คือ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ผู้ก่อกำเนิดทฤษฎีวิวัฒนาการของส...
Read More
X