อากาศ 360 องศา ด้วย “พัดลมขนาดใหญ่”
ไม่มีหมวดหมู่

อากาศ 360 องศา ด้วย “พัดลมขนาดใหญ่”

ด้วยการออกแบบตามหลักฟิสิกส์ และหลักอากาศพลศาสตร์ ทำให้การทำงานของ “พัดลมHVLS” นั้น ได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างทั่วถึงทุกทิศทาง รอบสถานที่นั้นๆ โดยลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศที่เกิดจากการทำงานของ “พ...
Read More
X