อากาศ 360 องศา ด้วย “พัดลมขนาดใหญ่”
ไม่มีหมวดหมู่

อากาศ 360 องศา ด้วย “พัดลมขนาดใหญ่”

ด้วยการออกแบบตามหลักฟิสิกส์ และหลักอากาศพลศาสตร์ ทำให้การทำงานของ “พัดลมHVLS” นั้น ได้แสดงศักยภาพออกมาอย่างทั่วถึงทุกทิศทาง รอบสถานที่นั้นๆ โดยลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศที่เกิดจากการทำงานของ “พ...
Read More
พัดลมยักษ์ hvls
ไม่มีหมวดหมู่

พัดลมยักษ์ hvls

จากปัญหาโลกร้อนซึ่งเกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้าง ซึ่งในเรื่องของพลังงานที่มีจำกัดก็เป็นเรื่องที่น่าวิตกในตอนนี้มีทางออกของปัญหาเหล่านี้ด้วย hvls BigdogBigfan ในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะเห็นโรงงานที่ติดพัดลมจำ...
Read More
จุดเสี่ยง!! ในโรงงานอุตสาหกรรม มีผลต่อชีวิต
ไม่มีหมวดหมู่

จุดเสี่ยง!! ในโรงงานอุตสาหกรรม มีผลต่อชีวิต

จุดเสี่ยง!! ในโรงงานอุตสาหกรรม มีผลต่อชีวิต หนุ่ม สาว โรงงาน ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในรูปของการใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิต ในรูปสารละลาย หรือสารผสม ซึ่งสารเหล่
Read More
ปรับพฤติกรรม รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไม่มีหมวดหมู่

ปรับพฤติกรรม รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เราเห็นข่าวแทบทุกวันถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติคลื่นความร้อนและความเย็นที่ทำให้อากาศแปรปรวนแบบคาดเดาไม่ได้ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นจนบางเกาะที่เคยมีอยู่เริ่มจมหาย น้ำแข็งขั้วโลกละลายสัตว์หลายชนิดสูญ
Read More
เก้าอี้สำนักงาน เรื่องใกล้ก้นที่มีเรื่องราวอีกยาวไกล
ไม่มีหมวดหมู่

เก้าอี้สำนักงาน เรื่องใกล้ก้นที่มีเรื่องราวอีกยาวไกล

เก้าอี้ที่เรียกว่าเป็นเก้าอี้สำนักงาน มี Character อย่างนึงคือ มันจะมีล้อ สาเหตุที่เก้าอี้สำนักงานมีล้อนั้น คนแรกที่เป็นคนเอาล้อไปติดไว้ที่ขาเก้าอี้คือ ชาร์ลส์ ดาร์วิน ผู้ก่อกำเนิดทฤษฎีวิวัฒนาการของส...
Read More
X